Selskapet

Om oss

Rørtek er i dag en totalleverandør av rørleggertjenester og produkter for landbasert industri og det maritime miljø.

Historie

Fra tidlig av har næringsvirksomheter med suksess hatt forankring i kulturelle verdier som møysommelighet og oppfinnsomhet. I dag er mange bedrifter fra Sunnmøre verdensledende innen sitt felt. Særlig det maritime miljøet har vært viktig for næringslivet i Ålesund.

En av de store bedriftene i Ålesund med slik kompetanse var verftet AM Liaaen. I 1988 besluttet AM Liaaen at de ikke lenger skulle bygge båter. Etter en lengre periode hvor fokuset på båtbygging var avtagende og produkter til oljeindustrien fikk større oppmerksomhet, var en epoke med båtbygging og utvikling av fiskebåter i byen slutt.

To ansatte, Tor Myklebust og Asbjørn Vestre, hadde gjennom sitt arbeid på AM Liaaen sett at etterspørselen etter industrirørlegging i distriktet var stor. Det oppstod derimot problemer når arbeidsmengden ble stor hos de ulike prosjektene i distriktet. Av den grunn var det derfor behov for kompetente industrirørleggere, som var mobile og kunne bistå, udekket behov rundt om i distriktene. De valgte dermed å etablere Rørtek AS, sommeren 1988.

Fakta

1988

Rørtek AS ble etablert av Tor Myklebust og Asbjørn Vestre i 1988.

30

Vi er i dag et team på 30 dedikerte ansatte.

Fagfolk

De fleste av oss er fagarbeidere innen industrirørlegging eller er sertifiserte sveisere.

Lærebedrift

Som godkjent lærebedrift har vi tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt