Fuel anlegg

Nytt Fuel anlegg til Kristiansund Flyplass.

Prosjektfakta

Kunde Shell
Sted Kristiansund
År 2015

Bakgrunn

Bakgrunnen til denne leveransen må kunne sies å komme på grunn av prosjektet vi gjorde for Shell på Vigra flyplass i 2012. Her fikk vi levere og montere komplett nytt røropplegg for fuel samt en oppgradering av tanker og anlegg ellers. Shell ble så fornøyd at når de skulle til med nytt fuelanlegg på Kristiansund flyplass så ønsket de at vi tok på oss oppgaven som hoved entreprenør.

Leveranse

Vår leveranse til dette oppdraget inkluderte planlegging sammen med prosjektansvarlige fra Shell i Danmark. Komplett levering og montering av røropplegg, montering av tanker, containere trapper og repo samt testing av anlegg. Vår oppgave var også å ta med levering av el. anlegg. Zenith elektro var vår leverandør her.

Tilbake til oversikten

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt