Kjøle og fryseanlegg

Vi får svært god bruk for våre erfaringer når vi monterer røropplegg for ammoniakk. Dette er rørsystemer som er underlagt strenge krav til kvalitet, rutiner og dokumentasjon.

Røropplegg for kjøle og fryseanlegg blir montert for ulik medium. Glycol, saltlake, freontyper, ammoniakk og CO2 for å nevne rørsystemer vi har erfaring fra å montere.

Tilbake til oversikten

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt