Sertifiserte sveisere

Vi arbeider hele tiden med røropplegg som krever ulike krav til sertifisering av personell og materialer. Ved sveising av rør i dag er det i stor grad krav til at sveiser skal inneha gyldig sertifikat på den type sveising som utføres.

Kvalitetskontroll

Vi har for tiden 4 sveisere som innehar sveisesertifikater for sort - og rustfritt / syrefast stål. For at vi til enhver tid skal ha kontroll med disse sertifikatene har overført til Nordvest Inspeksjon som kontrollerer at våre sertifikater er gyldige.

Våre sveisere utføre daglig sveiser som blir kontrollerte ved røntgen eller annen type kontroll. I tillegg til disse sveiserne har sertifiserte sveisere i plastmateriale PE/PP og sertifiserte loddere.

Tilbake til oversikten

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt